Urbanizem

Urbanistično tehnično dokumentacijo – vodilno mapo, izdelujemo v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o prostorskem načrtovanju.

Pred pričetkom izdelave vodilne mape je treba priložiti:

  • Lokacijsko informacijo ali potrdilo o namenski rabi zemljišča (pridobite na občini),
  • Načrte v fazi PGD (načrt arhitekture,..)
  • Geodetski posnetek

Pridobivanje vse zgoraj naštete dokumentacije lahko za Vas prevzamemo tudi mi!