Idejni projekt (IDP)

Idejni projekt (IDP) je rezultat komunikacije med investitorjem in arhitektom. Investitor nam zaupa svoje želje, opiše svoj način življenja, arhitekt pa njegove želje prenese v idejni načrt.

Idejni projekt je namenjen izboru najustreznejše variante nameravanega objekta. Ponavadi se izdela, če to investitor izrecno zahteva oz. je tako določeno s predpisi. Bistvo idejnega projekta je prikaz različnih variant zamisli in iskanje optimuma. Pri tem moramo upoštevati vse veljavne predpise, ki veljajo na obravnavanem območju. Uporablja se kot podloga za idelavo naslednjih faz projektne dokumentacije (PGD, PZI).

Idejni projekt vsebuje naslednje načrte:

  • umestitev v prostor na podlagi geodetskega posnetka,
  • tlorisno razporeditev,
  • vizijo zunanjega izgleda.