Projekt izvedenih del (PID)

Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potreben PID, v katerem se ugotovijo morebitna odstopanja z gradbenim dovoljenjem.

Če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in izdanega gradbenega dovoljenja, se namesto vodilne mape izdela samo izjava projektanta in nadzornika ter odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika.

Če je pri gradnji prišlo do sprememb, ki ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ipd. se izdela vodilna mapa, ki mora vsebovati zbirno projektno poročilo, v katerem se opišejo izvedene spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje.

Načrti se v tem primeru lahko izdelajo kot novi načrti ali pa tako, da se posamezni načrti projekta za izvedbo dopolnijo z vsemi spremembami, ki so nastale med gradnjo. Iz načrtov morajo biti jasno razvidna morebitna odstopanja izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.