Spoštovani,

obveščamo vas, da bo imelo naše podjetje kolektivni dopust od 18. julija do 29. julija 2022.

  • Z delom pričnemo v ponedeljek 1. avgusta 2022
  • V času dopusta lahko vsa vaša cenjena povpraševanja pošljete na info@prodom.si

 Tudi vam želimo prijeten oddih.

 kolektiv

PROdom biro d.o.o.

V rubriko tipske hiše smo dodali novo tipsko hišo z imenom Huly.

Hiša HULY je minimalističen, eleganten in sodobno zasnovan arhitekturni element v prostoru. S svojo obliko se lahko prilagodi različni konfiguraciji terena. Fasada je predvidena v svetlih odtenkih v kombinaciji z lesom, ki podobo hiše poudari in jo naredi sodobno.

Ogledate si jo lahko na spodnji povezavi:   Tipska hiša Huly

Objavljena je bila nova karta potresne nevarnosti Slovenije.

Ogledate si jo lahko na: Karta potresne nevarnosti Slovenije

V rubriko tipske hiše smo dodali novo tipsko hišo z imenom Sany.

Hiša SANY je sodobno zasnovana hiša. Arhitekturno oskrbljena z več elementov kateri vplivajo na njen izgled, tak kot je njena sama oblika, kombinacija materialov, barv in strehe.

Ogledate si jo lahko na spodnji povezavi:   Tipska hiša Sany

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo imelo naše podjetje kolektivni dopust od 26. julija do 2. avgusta 2021.

  • Z delom pričnemo v ponedeljek 2. avgusta 2021
  • V času dopusta lahko vsa vaša cenjena povpraševanja pošljete na info@prodom.si

 Tudi vam želimo prijeten oddih.

 kolektiv

PROdom biro d.o.o.

V rubriko tipske hiše smo dodali novo tipsko hišo z imenom Sara.

Hiša SARA je sodobno zasnovana hiša. Arhitekturno oskrbljena z več elementov kateri vplivajo na njen izgled, tak kot je njena sama oblika, kombinacija materialov, barv in strehe.

Ogledate si jo lahko na spodnji povezavi:   Tipska hiša Sara

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo PROdom biro d.o.o. v času od 26.4.2021 do 2.5.2021 zaradi kolektivnega dopusta zaprt. 

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav!      

V rubriko tipske hiše smo dodali novo tipsko hišo z imenom Kastra.

Karakterizira dober spoj funkcionalizma, estetike notranjega prostora in fasad.

Ogledate si jo lahko na spodnji povezavi:   Tipska hiša Kastra

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo PROdom biro d.o.o. v času od 28.12.2020 do 04.01.2021 zaradi kolektivnega dopusta zaprt.

Prosimo za razumevanje.

Hvala in lep pozdrav!      

 

Vesel božič in srečno novo leto!

Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE

16.12.2020 14:26

Novi Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE – (Uradni list RS, št. 158/20), ki je stopil v veljavo 17.11.2020 določa, da morajo biti vse nove stavbe, za katere so vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vložene od 31.decembra dalje 2020 »skoraj nič energijske«. 

Stavbe po ZURE so »krite konstrukcije, v katerih se uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, kar v praksi pomeni, da so to večinoma vse stavbe, ki so v domeni poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov.
»Skoraj ničenergijska stavba« ali sNES po tem zakonu je stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v zelo veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini.

ZURE določa cilje na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, mehanizme na področju spodbujanja energijske učinkovitosti:

– Določa obveznosti v zvezi z učinkovito rabo energije. Pomembno poglavje za projektante arhitekture je poglavje o energetsko učinkovitosti stavb, saj morajo biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske. Če bo vloga za gradnjo nove stavbe oddana po 30.12.2020, bo morala biti skoraj ničenergijska, skladno z ZURE, kar je zelo stroga določba.
– Pomembna zahteva se nanaša na polnilna mesta za električna vozila, saj mora investitor pri novogradnjah stavb ali večjih prenovah obstoječih stavb z več kot deset parkirnimi mesti, predvideti namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električno hkratno napajanje na vsaj eno od pet parkirnih mest. Če gre za novogradnje ali večje prenove stanovanjskih stavb z več kot 10 parkirnimi mesti, mora investitor zagotoviti inštalacije tako, da bo omogočeno polnjenje parkirnih mest na vsakem parkirnem mestu. Take zahteve je potrebno izpolniti, če je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena po 17.11.2020.
– Zahteva, da je potrebno predvideti za novogradnje ali večje prenove nestanovanjskih stavb z več kot dvajset parkirnimi mesti elektro predinštalacijo na vsaj eno na vsakih deset parkirnih mest in sicer na način možnosti poznejše namestitve polnilnih mest za električna vozila, pa se uporablja od 1. januarja 2025 dalje.
– V določilih ZURE so opredeljeni vsi pogoji v zvezi z izdajanjem, namestitvijo energetskih izkaznic, kakor tudi pogoji za pridobitev licenc neodvisnih strokovnjakov za izdajanje energetskih izkaznic. Licenca neodvisnega strokovnjaka je trajna, ti pa se bodo morali dodatno usposabljati vsakih pet let.
– ZURE predpiše tudi zahteve glede energetske učinkovitosti za proizvode, saj je vsak gradbeni proizvod, povezan z energijo, lahko dan na trg šele ob izpolnjevanju določenih pogojev.
– V zakonu je opredeljeno tudi področje informiranja, ozaveščanja ter usposabljanja, kamor sodi tudi energetsko svetovanje.
– Nadzor nad izvajanjem določb ZURE izvaja energetska inšpekcija, razen na področju oglaševanja energetskih izkaznic, kjer ima pristojnost tržna inšpekcija.
– Iz prehodnih določb izhaja, da so obveznosti in način izdelave Študij izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo energije, če so bile vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja vložene po uveljavitvi ZURE, spremenjene.

ZAPS v začetku leta 2021 pripravlja izobraževanje na temo Zakona o učinkoviti rabi energije, s poudarkom na elementih pomembnih za pooblaščene arhitekte, ki se vsakodnevno srečujejo s projektiranjem novih stavb, vedno več pa tudi prenov obstoječih stavb. Spremljajte seznam usposabljanj >> na spletni strani ZAPS.


1 2 3 4 8