Pravno obvestilo

V Prodom, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu Prodom) smo naše spletno mesto oblikovali z namenom omogočiti splošno informacijo o Prodomu ter njegovih proizvodih in storitvah.
Vstop v katerokoli področje spletnega mesta Prodoma pomeni, da se strinjate z vsemi omejitvami in pogoji, navedenimi tukaj. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da na te strani ne vstopate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in ponovno pregledate veljavne pogoje uporabe, saj so ti pravno obvezujoči.

Vse informacije in podatki, ki so uporabniku dosegljivi na spletnem mestu Prodoma, so samo in zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen v primerih, kjer je to eksplicitno navedeno.

Vse informacije o družbi, njenih proizvodih in storitvah na spletnem mestu družbe ne predstavljajo pravno-formalne ponudbe proizvodov in storitev.

Uradne, pravno-formalne informacije o družbi, proizvodih in storitvah ter o poslovanju družbe se lahko razlikujejo od informacij na spletnem mestu družbe.
Politika Prodoma je spoštovanje veljavnih pravic intelektualne lastnine tretjih. Vse informacije o proizvodih, ki so uporabniku dostopne na Prodomovem spletnem mestu predstavljajo zgolj splošno informacijo o obstoju navedenega proizvoda v splošnem naboru proizvodov družbe Prodom.

Navedba proizvoda na Prodomovem spletnem mestu tudi ne pomeni, da Prodom določeni izdelek dejansko trži in/ali ponuja na območju, za katerega se uporabnik spletnega mesta zanima ali iz katerega uporabnik na spletno mesto dostopa. Uporabnik se mora pri Prodomu pozanimati, ali Prodom proizvod, za katerega/-o se uporabnik spletnega mesta zanima, na območju, ki uporabnika zanima, dejansko trži oziroma ponuja v prodajo.

Določene informacije na Prodomovem spletnem mestu vsebujejo tudi splošne podatke o proizvodih.

Te informacije so namenjene splošni predstavitvi proizvodov ter vsebujejo zgolj osnovne podatke. Nobena informacija o posameznem proizvodu znotraj Prodomovega spletnega mesta ni podana z namenom dajanja strokovnih nasvetov ali navodil za uporabo Prodomovih proizvodov, če ni posebej določeno drugače.

Prodom je in bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju svojega spletnega mesta storil vse, da bi se prepričal, da so objavljene informacije točne in podatki ažurni, vendar Prodom ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Prodom si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino tega spletnega mesta, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Prodom niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom, uporabo in/ali nemožnosti uporabe tega spletnega mesta in/ali informacij na tem spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini.

Spletno mesto vsebuje tudi informacije tretjih in povezave s spletnimi mesti tretjih. Kjerkoli je po naši oceni to praktično, je to ustrezno označeno. Vendar Prodom ne pozna vsebine informacij, vsebovanih na spletnih mestih tretjih, in zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Vse informacije in podobe, objavljene na Prodomovem spletnem mestu, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na tem spletnem mestu, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na tem mestu, so registrirane blagovne znamke Prodoma ali ima Prodom pravico njihove uporabe.

Možno je, da bi se katerikoli obiskovalec Prodomovega spletnega mesta odzval s kakršnimikoli informacijami. Prodom v zvezi z njimi ne bo prevzel nikakršne odgovornosti. Uporabnika opozarjamo, da bodo v tem primeru te informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, če ni posebej določeno drugače. Prodom si tako pridržuje pravico njihove proste uporabe, razmnoževanja, in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer mu ne bo potrebno navajati vira. Prodom si pridržuje pravico uporabljati tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanja, izkušnje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih bodo take informacije vsebovale. Prodom bo te informacije po prosti presoji uporabljala za kakršenkoli namen.

Prodom si pridržuje pravico, da spremeni vsebino tega spletnega mesta kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Prodom ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.