Projekt za izvedbo (PZI)

Projekt za izvedbo (PZI) sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

Tako risbe načrtov v PZI vsebujejo zlasti:

 • risbe, sheme in detajle gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
 • sheme tehnoloških sistemov, – risbe montaže gradbenih elementov in sklopov,
 • risbe in detajle tehnologije gradnje,
 • risbe izkopov in temeljev,
 • risbe dilatacij in ležišč,
 • risbe izolacij, – opažne risbe,
 • armaturne risbe, – risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme,
 • sheme in prikazi faznosti gradnje,
 • risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,
 • risbe notranje in zunanje ureditve objekta,
 • detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji,
 • risbe in opis ureditve gradbišča,
 • druge potrebne risbe in prikaze.

PZI vsebuje tudi popis količin materiala in opreme.