Javna razprava

15 februarja 2016,   ZAPISAL   

Iz Ministrstva za okolje in prostor (MOP) so sporočili, da so na podlagi pobud, prejetih s strani Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Zbornice za arhitekturo in prostor, ministrstva za infrastrukturo ter nekaterih drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšali javno razpravo o zakonu o urejanju prostora, gradbenemu zakonu in zakonu o pooblaščenih arhitektih in inženirjih do petka, 19. februarja 2016.

Kot pojasnjujejo, so navedene organizacije podaljšanje predlagale zaradi obsega in zahtevnosti materije. MOP ocenjuje, da lahko podaljšana razprava prispeva k večji kakovosti zakonskih predlogov, ne da bi se pri tem moral spremeniti terminski načrt priprave zakonov.

Inženirska zbornica Slovenije ni zahtevala podaljšanja javne razprave, ker smo svoja stališča že objavili in jih tudi javno predstavili. Več

Pripombe in predloge tako še naprej zbirajo na naslovu gp.mop@gov.si in prek portala E-demokracija.

Osnutki zakonov so objavljeni tukaj.

Vabljeni k sodelovanju!