Tipska hiša Demetra

Objekt je zasnovan kot individualen enostanovanjski objekt osnovne gradbene mase pravokotne oblike. Dimenzije osnovnega pravokotnika hiše so 11,20 m x 8,00 m. Etažnost objekta je P + M. Objekt pokriva simetrična dvokapna streha naklona 38 stopinj. Na jugovzhodni strani se na nivoju mansarde nahaja izzidek pravilne pravokotne oblike s tlorisnimi gabariti 4,00 m x 0,90 m. Izzidek je pokrit z ravno streho.

Vhod je predviden na severovzhodni strani objekta. V pritličju je iz predprostora mogoče dostopati v utility in v skupni dnevno – bivalni prostor z glavno vertikalno komunikacijo – stopniščem. Iz skupnega dnevno – bivalnega prostora se dostopa še do kopalnice in kabineta. Dnevno – bivalni prostor sestoji iz kuhinje, jedilnice in dnevne sobe. Iz predela jedilnice in dnevne sobe balkonska vrata vodijo na prosto.

Preko stopnišča v pritličju dostopamo v mansardo na hodnik. Iz hodnika vrata vodijo v dve sobi, spalnico, garderobo ter shrambo in v kopalnico.

TIPSKI PROJEKTI